Erzurum bina ve konut niteliği verileri açıklandı

Erzurum ikamet edilen binanın kat sayısına göre hanehalkı sayısı ve oranı, 2021 verilerine göre, İlde konutta ikamet eden hane halkı sayısı 197 bin 862 aile olarak kaydedildi.

Erzurum bina ve konut niteliği verileri açıklandı
01 Ocak 2023 - 15:10 - Güncelleme: 08 Ocak 2023 - 12:23
 Erzurum ikamet edilen binanın kat sayısına göre hanehalkı sayısı ve oranı, 2021 verilerine göre, İlde konutta ikamet eden hane halkı sayısı 197 bin 862 aile olarak kaydedildi. İlde binaların ortalama kat sayısı ise 4.0 kat olarak bildirildi. Erzurum'da odabaşına düşen kişi sayısı 1 olarak belirtildi.

Kat Sayısı

Erzurum'da tek katlı binalarda oturan hane halkı sayısı 60 bin 694 olurken, 2 katlı bina da oturan hane halkı sayısı 28 bin 971, 3 katlı binada oturanların sayısı 12 bin 352, 4 katlı binada ikamet edenlerin sayısı 7 bin 593, 5 katlı binada oturan hane halkı sayısı 13 bin 913, 6 ve üzeri katlı binada iskan eden hane halkı sayısı ise 74 bin 338 olarak bildirildi.

Oranlar

Erzurum'da bina kat sayısına göre iskan eden hane halkı oranı tek katlılarda yüzde 11.7, 2 katlılarda yüzde 17.3, 3 katlılarda yüzde 11.3, 4 katlılarda yüzde 10.7, beş katlılarda ise yüzde 14.4 olarak aktarıldı. İldeki bina toplamı içinde 6 ve üzeri kata sahip bina oranı ise yüzde 34.4 oldu.

Erzurum Asansörlü Bina Sayısı

İllere ve ikamet edilen binada asansör bulunma durumuna göre hanehalkı sayısı ve oranı, 2021 verilerine göre Erzurum'da konutta ikamet eden 108 bin 196 hane halkının 58 bin 331'nin asansör bulunan binalarda, 49 bin 866'sının ise asansörsüz binalarda ikamet ettiği bildirildi. Asansörlü binalarda ikamet eden hanehalkı oranı yüzde 53.9, asansörsüz binalarda ikamet eden hane halkı sayısı oranı ise yüzde 46.1 olarak açıklandı.

Erzurum Otoparklı Bina Sayısı

İl ve ikamet edilen binada otopark bulunma durumuna göre hanehalkı sayısı ve oranı, 2021 verilerinde, Erzurum'da konutta ikamet eden 197 bin 862 hane halkının 65 bin 827'sinin otopark bulunan binalarda, 132 bin 35'inin ise otoparksız binalarda ikamet ettiği bildirildi. İlde otoparklı binalarda ikamet edenlerin oranı yüzde 33.3, otoparksız binalarda ikamet edenlerin oranı ise yüzde 66.7 olarak aktarıldı.

Erzurum'da Binaların Oda Sayısı Dağılımı

İllere ve ikamet edilen konutun oda sayısına göre hanehalkı sayısı ve oranı, 2021 verilerinde, Erzurum'daki konutların ortalama oda sayısı 3.6 olarak kaydedildi. İlde ikamet edilen konutların 17 bin 214'ünün 1 ve 2, 64 bin 610'nun 3, 103 bin 934'ünün 4, 12 bin 104 konutun ise 5 ve üzeri odaya sahip olduğu açıklandı. İldeki konutların yüzde 8.7'sinin bir ve 2, yüzde 32.7'sinin 3, yüzde 52.5'inin 4, yüzde 6.1'inin ise 5 ve üzeri odaya sahip olduğu vurgulandı.

Erzurum Isınma Sistemleri

İllere ve ikamet edilen konutta en çok kullanılan ısıtma sistemine göre hanehalkı sayısı ve oranı, 2021 verilerinde Erzurum'da ikamet edilen 197 bin 862 konuttan 84 bir 733'ünün soba, doğalgaz, 65 bin 443'ünün kat kaloriferi, 47 bin 486'sının ise kaloriferle ısıtıldığı bildirildi. İlde soba ile ısıtılan bina sayısı oranı yüzde 42.8, kat kaloriferi ile ısıtılan bina sayısı oranı yüzde 33.1,yüzde 24'ünün ise kaloriferle ısıtıldığı aktarıldı.

Bina Ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021

Nüfus ve konut sayımı bağlamında bina ve konut nitelikleri araştırması gerçekleştirildi

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önermektedir. Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021" gerçekleştirilmiştir. NKS, 2021, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile aynı referans tarihine sahip olup sayımın temel sonuçlarını ADNKS verileri oluşturmaktadır.

Bununla birlikte nüfus ve konut sayımı çerçevesinde yer alan bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek bir şekilde tasarlanmıştır.

Hanehalklarının Çoğunlukla 2 Katlı Binalarda İkamet Ettiği Görüldü

Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 17,3'ünün 2 katlı, yüzde 14,4'ünün 5 katlı, yüzde 13'ünün 6 katlı ve yüzde 11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise yüzde 9,5 oldu.

Hanehalklarının yüzde 53,6'sının asansör olmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü

Hanehalklarının yüzde 46,4'ünün asansör bulunan, yüzde 53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının yüzde 23,2'sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hanehalklarının yüzde 43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, yüzde 57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

Hanehalklarının yüzde 47,4'ünün 2001 yılı ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ettiği görüldü

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.

Hanehalklarının Yüzde 60,7'sinin Kendisine Ait Konutta Oturduğu Görüldü

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6'sının kiracı olan, yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

Hanehalklarının Yüzde 47,5'inin 4 Odalı Konutlarda İkamet Ettiği Görüldü

Hanehalklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,5'inin 4 odalı, yüzde 38,6'sının 3 odalı, yüzde 6,3'ünün 2 odalı, yüzde 0,3'ünün 1 odalı ve yüzde 1,4'ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan 4 kişilik hanehalklarının yüzde 52'sinin 4 odalı, yüzde 36'sının 3 odalı ve yüzde 7,1'inin ise 5 odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.

Tek çekirdek aileden oluşan hanelerin çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü

Hanehalkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin yüzde 50,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin yüzde 49,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda yaşadığı görüldü.

Konutunun İçinde Borulu Su Sistemi Olan Hanehalklarının Oranı Yüzde 99,4 Oldu

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 99,4, tuvalet bulunan yüzde 96,6 ve konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranı ise yüzde 98,8 oldu.

Isıtma sistemi olarak en çok kat kaloriferinin kullanıldığı görüldü

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, yüzde 47,7 ile kat kaloriferinin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi.

Hanehalklarının Isınma Amacıyla En Çok Kullandıkları Ana Yakıt Türü Doğalgaz Oldu

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,6'sının doğalgaz, yüzde 33,5'inin kömür, odun vb. katı yakıt ve yüzde 6,2'sinin ise elektrik kullandığı görüldü.

Yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 57,2'sinin 3 ve daha çok katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 57,2'sinin 3 ve daha fazla kata sahip binalarda ikamet ettiği görüldü. Söz konusu hanelerin yüzde 60,1'inin asansör bulunmayan, yüzde 39,9'unun ise asansörü bulunan binalarda yaşadığı görüldü.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum