Erzurum'da şirketleşme performansı yükselişte

TOBB Erzurum birikimli şirket verilerini açıkladı, Erzurum'da bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında 206 şirket kurulumu gerçekleşti.

Erzurum'da şirketleşme performansı yükselişte
26 Ağustos 2022 - 17:52
 TOBB Erzurum birikimli şirket verilerini açıkladı, Erzurum'da bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında 206 şirket kurulumu gerçekleşti. 7 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 41'inci sırayı aldı.

Erzurum Ocak - Temmuz Dönemi

Erzurum'da bu yılın 7 ayında 206 şirket, 10 kooperatif ve 57 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 27 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 30 şirket, 3 kooperatif ve 38 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum'da bu yılın 7 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak - Temmuz dönemine göre yüzde 29,5 oranında arttı.

Erzurum Ocak - Temmuz 2021

Erzurum'da 2021 yılının Ocak - Temmuz döneminde 159 şirket, 19 kooperatif ve 66 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 18 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edilirken, 10 şirket, 2 kooperatif ve 30 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verilerine göre 2022 Ocak - Temmuz döneminde Erzurum'da 206, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 290, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 484, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bin 647 şirket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak - Temmuz ayı diliminde kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artış oranı kaydında bölge ve Türkiye ortalamalarını geçti.

Artış Oranları

DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Temmuz 2022 döneminde, Kurulan şirket sayı artışı Erzurum'da yüzde 29,55, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 15,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 11,52, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 10,02, oranında kaydedildi

Erzurum'un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum'un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,03, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42.56, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,50 oranında pay gösterdi

Erzurum Bölgede 4'üncü

Ocak - Temmuz 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 371 şirketle Van oldu. Bu ili 301 şirketle Malatya, 220 şirketle Elazığ, 206 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı'da 94, Erzincan'da 77,Bitlis'te 84, Muş'ta 67, Iğdır'da 58, Bingöl'de 59, Hakkari'de 47, Kars'ta 36, Tunceli'de 21 ve Ardahan'da 6 şirket kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 21,1 Arttı

2022'nin ilk 7 ayında, 2021'in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.

2022'nin ilk 7 ayında, 2021'in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

Yıllık Değişim

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış oldu. Temmuz 2022'de, Temmuz 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,0 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı.

Kapanan Şirket ve İşletmeler

Temmuz 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında arttı, kapanan kooperatif sayısında yüzde 30,3 azaldı.

Temmuz 2022'de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 27,1 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı.

Aylık Değişim

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 39,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,3 azalış gerçekleşti. Temmuz 2022'de Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da şirket kurulmadı.

İstanbul Önde

Temmuz 2022'de kurulan toplam 8.467 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sı limited şirket, yüzde 12,9'u anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatif olarak görüldü. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4'ü İstanbul, yüzde 8,9'u Ankara, yüzde 5,2'si Antalya'da kuruldu.

Bu ay Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Temmuz 2022'de kurulan toplam 8 bin 467 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sını limited şirket, yüzde 12,9'unu anonim şirket, yüzde1,4'ühü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4'ü İstanbul, yüzde 8,9'u Ankara, yüzde 5,2'si Antalya'da kuruldu.

7 Aylık Birikimli Veriler

2022 yılında toplam 75.373 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 972 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,9'unu, 9.383 anonim şirket ise yüzde 25,5'ini oluşturdu Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde31,1 oranında azaldı.

Temmuz 2022'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935'i ticaret, bin 168'i imalat ve 967'si inşaat sektöründe kuruldu. 585 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Temmuz 2022'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935'i ticaret, 1.168'i imalat ve 967'si inşaat sektöründe kuruldu. Temmuz 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 585'inin toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362'sinin inşaat, 179'unun imalat sektöründe bulunduğu bildirildi.

2022 yılında toplam 75.373 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 64.972 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,9'unu, 9.383 anonim şirket ise yüzde 25,5'ini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 31,1 oranında azaldı.

Temmuz 2022'de şirket ve kooperatiflerin 2.935'i ticaret, 1.168'i imalat ve 967'si inşaat sektöründe kurulmuştur. 585 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin; 531'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217'si imalat, 215'i inşaat sektöründe yer aldı

Ay içinde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 591'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 218'i inşaat, 144'ü imalat sektöründe kaydedildi.

Temmuz 2022'de kurulan 121 Kooperatifin 79'unun Konut Yapı Kooperatifi olduğu bildirildi.

Temmuz 2022'de kurulan 121 Kooperatifin 79'u Konut Yapı Kooperatifi, 17'si İşletme Kooperatifi, 13'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

Temmuz 2022'de 1.425 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Temmuz 2022'de kurulan 1.425 yabancı ortak sermayeli şirketin 729'u Türkiye, 101'i Rusya Federasyonu, 97'si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 1.425 yabancı ortak sermayeli şirketin 145'inin anonim, 1.280'i limited şirket olduğu açıklandı. 2022 yılında kurulan şirketlerin 1.664'ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 632'si Gayrimenkul acenteleri ve 541'i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,2'si yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum