Erzurum üretim ekonomisine dikkat çekti

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Nisan 2021 dönemi Erzurum ekonomik performansını değerlendirdi.

Erzurum üretim ekonomisine dikkat çekti
13 Haziran 2021 - 22:49 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 - 23:05
 
Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Nisan 2021 dönemi Erzurum ekonomik performansını değerlendirdi. Raporda, Erzurum ekonomisi resmi veriler ve tespitlerle aktarıldı. Veriler üzerinden ilin 2021 Nisan ayı ekonomik performansı değerlendirilerek, il ekonomi altyapısı, fırsatlar ve süreç ele alındı.

DOSİAD Nisan ayı bülteninde Erzurum'a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Yabancı sermayeli şirket kurulumu, Sermaye durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Patent ve Marka, Hava Ulaşım, Araç sayısı, Devir sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri yer aldı.

Hava Ulaşımı

DOSİAD aylık raporunda, covid 19 sürecinde ciddi bir performans düşüşü yaşayan hava ulaşımında, son üç aylık dönemde düzelme görüldüğü, özellikle dış hat uçak seferlerinin arttığı, ticari uçuş sayılarının yükselişe geçtiği, taşınan yük miktarında da ciddi oranda artış belirlendiği aktarıldı.

Ekonomi Altyapısı

İl ekonomisinin altyapısına ait ciddi ipuçları veren ekonomik denge, vergi tahsilatı, faal vergi mükellefi ve kamu hizmet, yatırım harcamalarında olumlu gelişmelerin paylaşıldığı raporda, ticaret sektöründeki büyüme, üretim ekonomisindeki canlılığa dikkat çekildi.

Tüketim Ekonomisi

Erzurum'da son üç aylık düzeyde dikkat çekici bir diğer önemli gelişmenin trafiğe kayıtlı araç sayısı artışı olduğunun vurgulandığı raporda, birinci el konut satışı sayısındaki yükseliş, yeni araç alımındaki yoğunlaşmanın il tüketim ekonomisindeki gelişmeleri ortaya koyduğu belirtildi.

Üretim Ekonomisi

Raporda Erzurum ekonomisindeki en önemli gelişmenin ihracat, ithalat toplamındaki dış ticaret verilerinde görüldüğü, ilde ihracat taleplerinin artışına paralel olarak üretim ekonomisinin de güç kazandığı ifade edildi.

Erzurum Araç Sayısı

TÜİK Nisan 2021 İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum'da Nisan ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 122 bin 526 olduğu bildirildi. Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı Mart ayına göre yüzde 0,20 artışla 122 bin 326'dan 122 bin 576, otomobil sayısı ise yüzde 27'lik artışla 60 bin 988'den 61 bin 156'ya yükseldi.

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum'da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 162; bin kişiye düşen otomobil sayısı 81, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.3 olarak hesaplandı.

Nisan Ayı Erzurum Araç Varlığı

Nisan ayı verilerinde Erzurum'da 61 bin 156 otomobil, 2 bin 628 minibüs, bin 193 otobüs, 27 bin 187 kamyonet, 5 bin 827 kamyon, 3 bin 181 motosiklet, 709 özel amaçlı taşıt, 20 bin 695 traktör olmak üzere toplam 122 bin 526 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum araç varlığı bakımından bölgede 3'üncü sırada yer aldı.

Nisan Ayı Bölgesel Kayıtlar Ve Erzurum

Nisan 2021 kaydında Erzurum'da 122 bin 576, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 200 bin 787, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 325 bin 396, Doğu Anadolu Bölgesinde 803 bin 830 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum'un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.24'lük pay edindi.

Erzurum Devir Verileri

TÜİK Nisan 2021 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı. Erzurum'da bin 838 otomobil, 53 minibüs, 8 otobüs, 676 kamyonet, 77 kamyon, 42 motosiklet, 2 özel amaçlı taşıt ve 240 traktör olmak üzere toplam 2 bin 936 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum'da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 62,60 olarak kaydedildi.

Erzurum'un Nisan Ayı Taşıt Devir Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum'un Nisan ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,74, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,77, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,15, Türkiye toplamında yüzde 0,48'lik pay oluşturdu.

Erzurum'un Otomobil Devir Payı

Erzurum'da Nisan 2021 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50,82, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,88, Türkiye toplamında ise yüzde 0,45 oranında pay gösterdi.

Erzurum Dış Ticaret

Ticaret Bakanlığı Ocak - Nisan 2021 Dış Ticaret verilerini paylaştı. Erzurum'da 4 aylık süreçte 8,5 milyon dolar değerinde ihracat, 27,4 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 35.9 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 129'luk artış kaydedildi.

Erzurum İhracat

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'dan bu yılın 4 ayında 8 milyon 542 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Yılın 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 38,6 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan 2020 yılının ilk dört ayında 6 milyon 164 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum İthalat

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Nisan ayları toplamında 27 milyon 427 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı bildirildi. Yılın ilk 4 ayında kaydedilen ithalat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 187,5 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan 2020 yılının ilk 4 ayında 9 milyon 540 bin dolar tutarında ithalat yapılmıştı.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum'dan bu yılın 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 8,5 milyon doları ihracat, 27,4 milyon doları da ithalat olmak üzere toplam 35 milyon 969 bin dolara ulaştı. İlden 2020 yılının dört ayında 15 milyon 705 bin dolarlık dış ticaret gerçekleşmişti. Erzurum Dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 23,74, ithalat payı ise yüzde 76,25 oldu.

Erzurum Dış Ticaret Payı

Erzurum bu yılın ocak - nisan döneminde 2020 yılına göre ihracat, ithalat ve dış ticaret artış oranı bakımından Doğu Anadolu Bölesi ortalamasını geçti. İhracatta artış oranı Erzurum'da yüzde 38.6, bölgede yüzde 35.8; ithalatta artış oranı Erzurum'da yüzde 187.5, bölgede yüzde 14.9; dış ticarette artış oranı ise Erzurum'da yüzde 129, bölgede ise yüzde 28 oldu.

Erzurum'un Payı

Erzurum'un 14 ilin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi toplamında dış ticaret değeri payı da yükselişini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre Erzurum'un bölge payı ihracatta yüzde 2,39, ithalatta yüzde 15,57, dış ticarette ise yüzde 6,76 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi Verileri

Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında Ocak - Nisan 2021 döneminde 355,9 milyon dolar değerinde ihracat, 176,0 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 532,0 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,07'lik artış gözlendi.

Erzurum Nisan Ayı Çek Verileri

TBB 2021 Nisan dönemi İbrazında Ödenen Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Nisan ayında 296 milyon 155 bin TL tutarında 6 bin 645 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısı yüksekliği bazında 2, ödenen çek tutarı yüksekliği kaydında ise 3'üncü sırayı aldı.

Nisan Ayı Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

TBB İbrazında ödenen çek verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre Nisan ayında Erzurum'da 6 bin 645, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 8 bin 893, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 15 bin 338, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 41 bin 959 çek zamanında ödendi.

Nisan Ayı Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

TBB verileri kaydında DOSİAD Araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Nisan 2021 döneminde Erzurum'da 296 milyon 155 bin, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 380 milyon 176 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 600 milyon 93 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 1 milyar 948 milyon 654 bin TL tutarında çek zamanında ödendi.

Erzurum Nisan Ayı Denge Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Nisan 2021 dönemi iller bütçe denge verilerini paylaştı. Erzurum dönemde, il gelirinde Van'ın ardından 2'inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van'ın ardından 2'inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya'nın ardından 2'inci sırayı aldı.

Gelirin Gideri Karşılama Oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Nisan dönemi iller ekonomik denge verilerine göre Erzurum'da 2021'nin ilk 4 ayında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 33,98, gelir tahsilat oranı ise yüzde 28,29 olarak açıklandı. İl, gelirin gideri karşılama oranı bazında Malatya'nın ardından 2'inci sırada kaldı

Erzurum Nisan Ayı Verileri

Bu yılın ilk 4 ayında, Erzurum'da il geliri 2,8 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 797.3 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 2 milyar 346 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 33,98, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 28,29 olarak bildirildi.

Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

Erzurum'da 2021'in 4 aylık bölümünde kişi başına düşen il geliri 3,7 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 3 bin 94 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak - Nisan ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

Erzurum Vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Nisan ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın ilk 4 ayında tahakkuk eden 1 milyar 415 milyon TL tutarındaki verginin 636,7 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 44,97 olarak gerçekleşti

Erzurum Nisan Ayı Verileri

Erzurum Nisan ayı vergi tahsilat oranı yüzde 44,9 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 3'üncü sırada yer aldı.

Nisan Ayı Tahsilat Oranları Ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan 2021 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 44,97, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 44,39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 44,16, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 36,30 oldu.

Erzurum Kamu Harcamaları

Erzurum'da bu yılın Mart ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 2.2 bin TL olarak bildirildi. Erzurum'un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 12,51, ülke toplamında yüzde 0,53'lük pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18'inci sırada yer aldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Mart 2021 Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Mart ayı kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk 3 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 12,58, eğitim giderleri yüzde 34.10'luk pay oluşturdu.

Erzurum Mart Ayı Kamu Harcamaları

Mart ayında Erzurum'da 154,1 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 4,0 milyon TL çevre, 5,8 milyon TL toplum refah ve iskanı, 216,0 milyon TL sağlık, 62,5 milyon TL din ve kültür, 585,5 milyon TL eğitim, 60,9 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 1,7 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Erzurum Eğitim Harcamaları

Erzurum'da 2021 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 34,10'luk pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20'inci sırayı aldı. İlde kişi başına 772,2 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

Ocak - Mart Dönemi Eğitim Harcamaları

DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, bu yılın ilk üç ayında Erzurum'da 585.5 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 808,5 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 489 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 3 milyar 875 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum Sağlık Harcamaları

Erzurum 2021 dönemi kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2'inci, Türkiye sıralamasında ise 23'üncü oldu. İlde bu yılın ilk üç ayı düzeyinde 216 milyon 38 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

Bölgesel Sağlık Giderleri Ve Erzurum

Bakanlık verilerine göre, 2021 döneminde Erzurum'da 216,0 milyon 16 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 314,6 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 527,0 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 1 milyar 492 milyon, Türkiye toplamında 22,9 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.

Erzurum Sağlıkta 23'üncü Sırada

Erzurum kamu sağlık hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 23'üncü sırayı aldı. Ülkede kamu hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 25 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kayseri, Antalya, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Samsun, Urfa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Balıkesir, Isparta, Tekirdağ, Aydın, Erzurum, K.Maraş, Trabzon olarak kaydedildi.

Erzurum Nisan Ayı Faal Mükellef Sayısı

Gelir İdaresi Başkanlığı 2021 Nisan dönemi faal vergi mükellefi iller dağılımı sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da 10 bin 764 Gelir Vergisi, 8 bin 633 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 401 Kurumlar Vergisi, 16 bin 45 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 415 Gayrimenkul Sermaye iradı, 13 bin 957 de Katma Değer Vergisi faal vergi mükellefinin bulunduğu bildirildi.

3 Yıllık Değişim Oranları

Erzurum'da 2018 yılı nisan ayına göre faal mükellef artış oranı Gelir Vergisinde yüzde 8.54, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisinde yüzde 3.77, Kurumlar Vergisinde yüzde 13.0, Gelir Stopaj Vergisinde yüzde 16.69, Gayrimenkul Sermaye iradında yüzde 6.31, Katma Değer Vergisi düzeyinde ise yüzde 8.77 oldu.

2018 Yılı Mükellef Sayıları

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum'da 2018 yılı Nisan ayında 9 bin 917 Gelir Vergisi, 8 bin 319 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 8 Kurumlar Vergisi, 13 bin 750 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 915 Gayrimenkul Sermaye iradı, 12 bin 831 de Katma Değer Vergisi faal vergi mükellefi bulunuyordu

Nisan Ayı Patent Verileri

TÜRKPATENT Nisan ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Nisan ayında 9, bu yılın Ocak - Nisan ayları düzeyinde ise 19 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 21'inci sırada yer aldı.

Nisan Ayı Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

TÜRKPATENT Nisan ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 9, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 10, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 18 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Nisan ayı bölge patent başvuru payı yüzde 50 oldu.

Ocak - Nisan Dönemi Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Nisan döneminde Erzurum'dan 19, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 24, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 29, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 61 başvuru kaydedildi. Erzurum'un 4 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 31,1 olarak kaydedildi.

Erzurum Faydalı Model

Erzurum Nisan ayında da Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini sürdürdü. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 21'inci sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 26,78 oldu.

Türkpatent Nisan Ayı Verileri

Türk Marka ve Patent Kurumu TÜRKPATENT) Nisan 2021 dönemi iller faydalı model başvuru sayısı dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Nisan ayında 2, bu yılın ilk 4 ayında ise 15 başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Erzurum'dan ocak ayında 4, şubat ayında 6, mart ayında 3 başvuru kaydedilmişti. İlin faydalı model başvuru sayısının Türkiye toplamındaki payı yüzde 0.82 oldu.

Dosiad Veri Analizi

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2021 yılının Nisan ayında Erzurum'dan 2, KUDAKA Bölgesinden 2, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 4, Doğu Anadolu Bölgesinden 9; dört aylık kayıtta ise Erzurum'dan 15, KUDAKA Bölgesinden 22, Kuzeydoğu Anadolu'dan 27, Doğu Anadolu'dan ise 56 başvuru yapıldı.

Erzurum Marka

Erzurum marka üretimi bakımından yılın ilk 4 ayı düzeyinde bölgede 3'üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 45'inci sırada yer aldı. İlin 4 aylık süreçte marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı yüzde 13,0 olarak bildirildi.

Türkpatent Nisan Ayı Erzurum Verileri

Erzurum'da bu yılın Nisan ayında 21; yılın Ocak - Nisan ayları toplamında ise 119 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. İl 4 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 45, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3'üncü sırayı aldı.

Nisan Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Nisan ayında Erzurum'dan 21, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 38, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 64, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 252; 4 aylık düzeyde ise Erzurum'dan 119, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 200, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 314, Doğu Anadolu Bölgesinden de 910 marka başvurusu yapıldı.

4 Aylık Düzeyde Erzurum'un Payı

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre; Erzurum'un 2021 Ocak - Nisan ayları arasında gerçekleştirdiği marka başvurusu sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 59,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,89, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 13,07'lik pay edindi

Erzurum Konut

TÜİK 2021 Nisan dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde Nisan ayında 525, 4 aylık süreçte ise 2 bin 135 konutun satışı gerçekleşti. İlde Nisan ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 52,61 oranında artış; Ocak - Nisan dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,46 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum Nisan 2021 Verileri

Erzurum'da Nisan ayında 69 ipotekli, 456 diğer yollardan olarak toplam 525 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Nisan ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 48,5 oranında azaldı, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 117,1 oldu. 2020 yılının aynı döneminde 134 ipotek, 210 da diğer yollardan 344 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak - Nisan 2020 Verileri

İlde bu yılın ilk 4 ayında 314 ipotek, bin 821 diğer yollardan olmak üzere toplam 2 bin 135 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak - Nisan dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 61,0 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 31,7 oranında arttı. Erzurum'da 2020 yılının Ocak - Nisan döneminde 807 ipotek, bin 382 diğer yollardan bin 845 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Nisan Ayı İhracatı

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Nisan ayında 2 milyon 813 bin dolar; yılın Ocak - Nisan ayları kapsamında ise 11 milyon 658 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum 4 Aylık Süreç

Erzurum'da bu yılın 4 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.2 milyon dolarla Mart ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2 milyon 585 bin dolar, şubat ayında 2 milyon 53 bin dolar, mart ayında 4 milyon 206 bin dolar, nisanda 2 milyon 813 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Nisan Ayı Verileri Ve Erzurum

TİM verilerinde; Nisan 2021 döneminde Erzurum'dan 2 milyon 813 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 6 milyon 71 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 15 milyon 891 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 111 milyon 962 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Ocak - Nisan Dönemi Ve Erzurum

Bu yılın Ocak - Nisan aylarını kapsayan 4 aylık bölümünde Erzurum'dan 11 milyon 658 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 20 milyon 728 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 62 milyon 131 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 342 milyon 310 milyon değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum'un Nisan Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Nisan döneminde Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 46,33, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,70, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 2,51 olarak hesaplandı.

Erzurum'dan 34 Ülkeye İhracat

Erzurum'dan Nisan 2021 döneminde 19, yılın ilk 4 ayında ise 34 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan 9 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 13 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında Kamerun, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak izledi.

Nisan Ayı Verileri

Erzurum'dan Nisan ayında 19, bu yılın Ocak - Nisan döneminde ise 34 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden Amerika Kıtasından ABD; Avrupa Kıtasından Gürcistan, Azerbaycan, Fransa, Bulgaristan, Almanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Malta, İsveç, KKTC, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan, Macaristan, Birleşik Krallık; Afrika Kıtasından Kamerun, Nijerya, Nijer, Mısır, Libya, Gambiya, Gana, Somali, Fas, Senegal; Asya Kıtasından Suriye, Irak, Katar, Kuveyt, İran, Ürdün ve BAE ile ihracat gerçekleştirildi.

9 Ülke İhracatında Artış

Bu yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Fransa izledi. 4 aylık bazda ihracat değeri artışı Kamerun'la yüzde 8933, Fransa ile yüzde 2039, Katar'la yüzde 1229,9, Arnavutluk ile yüzde 401, Azerbaycan ile yüzde 39,7, ABD ile yüzde 50,5, Nijerya ile yüzde 643.1, KKTC ile yüzde 60.4, Gürcistan ile yüzde 82,5 oranında gerçekleşti.

Erzurum İhracat Sektör

TİM Erzurum Ocak - Nisan dönemi ihracatta sektörel performans sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da bu yılın Nisan ayında 13, Ocak - Nisan ayları arasında ise 16 sektör ihracat gerçekleştirdi. 4 aylık boyutta 2020 yılının aynı dönemine göre 8 sektör ihracatında artış, 9 sektör ihracatında ise düşüş gözlendi.

Nisan Ayı Erzurum Verileri

Erzurum'dan Nisan 2021 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 3 sektör Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Madencilik Ürünleri sektörleri oldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 5 sektör Çimento, Madencilik, Kimyevi maddeler, Hububat, demir ve demirdışı metaller sektörü olarak sıralandı

4 Aylık Erzurum Verileri

Erzurum'dan yılın ilk 4 ayında 11,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Dönemde ilk 5 yer alan sektörlerin ihracat payı çimento sektöründe yüzde 28,58, madencilik sektörü payı yüzde 22,59, kimyevi maddeler sektörü payı yüzde 14,10, Hububat sektörü payı yüzde 13,84, demir ve demirdışı metaller sektörü payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Erzurum Hava Ulaşımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Nisan dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın Ocak - Nisan döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 828, dış hatlarda 39, toplamda ise bin 867 olarak kaydedildi. İl Havalimanında uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında arttı

4 Aylık Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak - Nisan ayları toplamında 230 bin 613 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 228 bin 872 iç hat, bin 741 de dış hat yolcusu yararlandı. Bir önceki yıla göre havalimanından yararlanan yolcu sayısı yüzde 27 oranında artış kaydetti

4 Aylık Ticari Uçak Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2021 yılının Ocak - Nisan döneminde bin 585 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 11'i dış hat, bin 574'ü de iç hat üzerinden kaydedildi. Erzurum hava limanından kaydedilen ticari uçak sefer sayısı 2020'ye göre yüzde 42'lik artış gösterdi, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 31'lik düşüş görüldü

Erzurum Nisan Ayı Tüfe'si

TÜİK Nisan 2021 dönemi Erzurum İstatistik Bölgesi TÜFE sonuçlarını açıkladı. Erzurum İstatistik Bölgesi'nde, fiyatlar Mart ayına göre yüzde 1,71 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 17,29 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi'nde, fiyatlar 2020 Aralık ayına göre de yüzde 4,80 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 14,40 olarak kaydedildi.

Nisan 2021 Dönemi Türkiye Ortalaması Ve Erzurum

TÜFE Nisan2021 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi'nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,03, yıllık TÜFE'de yüzde 0,15, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 0.70 oranında yüksek çıktı. Erzurum Bölgesinde aralık ayına göre fiyat değişim oranı ise yüzde 0.65 oranında düşük olarak kaydedildi.

Erzurum 8 Yıllık Dış Ticaret Verileri

Erzurum'dan 2013 - 2020 yılları arasında ithalat ve ihracat toplamında 485 milyon 667 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre Erzurum'da son 8 yılda kaydedilen dış ticaret değeri bölge dış ticaret toplamında yüzde 3.10'luk dilim oluşturdu.

Erzurum 8 Yıllık Dış Ticaret Değerleri

Erzurum'da 8 yıllık bazda en yüksek değerde dış ticaret 2013 yılında kaydedildi. Verilere göre ilden 2013 yılında 72.8 milyon, 2014 yılında 70.7 milyon, 2015 yılında 56.2 milyon, 2016 yılında 47.7 milyon, 2017 yılında 55.3 milyon, 2018 yılında 58.3 milyon, 2019 yılında 56.4 milyon ve 2020 yılında da 67,9 milyon dolar değerinde dış ticaret yapıldı.

Erzurum 2013 - 2020 ihracat

Erzurum'da son 8 yılda 187.4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği bildirildi. 2013- 2020 yılları düzeyinde En fazla değerde ihracat 2013 yılında kaydedildi. İlin 8 yıllık toplam ihracat değerinin bölge ihracat değeri içindeki payı yüzde 2,60 olarak bildirildi.

Erzurum'dan 2013'te 38.5 milyon, 2014 yılında 33.1 milyon, 2015 yılında 19.9 milyon, 2016 yılında 17.5 milyon, 2017 yılında 17.0 milyon, 2018 yılında 15.2 milyon, 2019 yılında 22.3 milyon, 2020 yılında 23.5 milyon dolar olmak üzere 8 yılda 187 milyon 428 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bölgesel İhracat Değeri Dağılımı

Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre 2013 - 2020 yılları kaydında Erzurum'dan187.4 milyon dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 291.2 milyon dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 1 milyar 611 milyon 845 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden de 7 milyar 182 milyon 424 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Erzurum 2013 - 2020 İthalat

Erzurum'da son 8 yılda 298,2 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2013- 2020 yılları düzeyinde en fazla değerde ithalat 2020 yılında kaydedildi. İlin 8 yıllık toplam ithalat değerinin bölge ithalat değeri içindeki payı yüzde 8,73 olarak bildirildi.

Erzurum 2013 - 2020

Erzurum'dan 2013'te 34,1 milyon, 2014 yılında 37,6 milyon, 2015 yılında 36,2 milyon, 2016 yılında 30,1 milyon, 2017 yılında 38,2 milyon, 2018 yılında 43,0 milyon, 2019 yılında 34,1 milyon, 2020 yılında 44,4 milyon dolar olmak üzere 8 yılda 298 milyon 239 bin dolarlık ithalatın gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bölgesel İhracat Değeri Dağılımı

Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre 2013 - 2020 yılları kaydında Erzurum'dan 298,2 milyon dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 394,9 milyon dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 1 milyar 397 milyon 206 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden de 3 milyar 412 milyon 832 bin dolarlık ithalat yapıldı.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum