Erzurum yaşlı nüfusta üçüncü sırada

TÜİK istatistiklerle Yaşlılar 2020 verilerini paylaştı. Türkiye genelinde Erzurum yaşlı nüfusta üçüncü sırada yer aldı.

Erzurum yaşlı nüfusta üçüncü sırada
20 Mart 2021 - 10:22
 
TÜİK istatistiklerle Yaşlılar 2020 verilerini paylaştı.
Türkiye genelinde Erzurum yaşlı nüfusta üçüncü sırada yer aldı.

2020 ADNKS'ye göre nüfusu 758 bin 279 olan Erzurum'da 69 bin 115 yaşlının yaşadığı bildirildi. İl yaşlı nüfus sayısı bakımından bölgede 2, Türkiye'de 37; toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranı bakımından ise bölgede 6, Türkiye illeri sıralamasında 55'inci sırayı aldı.

Erzurum Verileri

Yaşlı nüfusun 69 bin 115 olduğu Erzurum'da, yaşlı sayısının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9.1 olarak kaydedildi. İlde yaşayan yaşlı nüfusun 30 bin 534'ünü erkek, 38 bin 581'ini ise kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfus içinde erkek nüfus oranı yüzde 8.1, kadın nüfusu oranı ise 10.2 oldu. İlde yaşlı cinsiyet oranı ise 8.1 olarak aktarıldı.

Bölgesel Bazlı Yaşlı Sayısı Ve Erzurum

TÜİK verilerinde nüfusu 758 bin 279 olan Erzurum'da 69 bin 115, nüfusu bir milyon 74 bin 620 olan KUDAKA istatistik Bölgesinde 108 bin 834, nüfusu 2 milyon 192 bin 453 olan Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 187 bin 310, nüfusu 6 milyon 61 bin 837 olan Doğu Anadolu Bölgesinde 457 bin 606 yaşlının bulunduğu belirtildi..

Bölgesel Bazlı Yaşlı Nüfus Oranı Ve Erzurum

Erzurum'un toplam nüfus içinde yaşlı sayısı oranı Türkiye ve KUDAKA istatistik bölgesi illeri ortalamasının altında, Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamasının ise üstünde çıktı. Yaşlı sayısının toplam nüfus içindeki oranı yüzde olarak Erzurum'da 9.1, KUDAKA istatistik Bölgesinde 10.12, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 8.54, Doğu Anadolu'da 7.54, Türkiye'de 9.5 oldu.

Erzurum'un Payı

TÜİK 2020 ADNKS sonuçları kaydında Erzurum'da bulunan yaşlı sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63.50, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 36.89, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15.10, Türkiye illeri toplamında ise yüzde 0.86'lık oran gösterdi.

Bölge İlleri Yaşlı Nüfus Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla yaşlının bulunduğu il Malatya oldu, Erzurum 2'inci sırayı aldı. Verilerde, Malatya'da 85 bin 799, Erzurum'da 69 bin 115, Elazığ'da 60 bin 788, Van'da 48 bin 239, Erzincan'da 30 bin 43, Ağrı'da 26 bin 892, Kars'ta 24 bin 26, Muş'ta 21 bin 992, Bingöl'de 20 bin 604, Bitlis'te 19 bin 634, Iğdır'da 14 bin 469, Ardahan'da 13 bin 89, Tunceli'de 12 bin 782, Hakkari'de 10 bin 134 yaşlının bulunduğu bildirildi.

Bölge İlleri Yaşlı Nüfus Oranı Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içinde en yüksek oranda kaydedildiği il yüzde 15.3 ile Tunceli oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde olarak, Malatya'da 10,06, Erzurum'da 9,1, Elazığ'da 10,3, Van'da 4,2, Erzincan'da 12,8, Ağrı'da 5,0, Kars'ta 8,4, Muş'ta 5,3, Bingöl'de 7,3, Bitlis'te 5,6, Iğdır'da 7,2, Ardahan'da 13.6, Hakkari'de 3.6 olarak hesaplandı.

Erzurum Yaşlı Nüfus Sayısında 37'inci

Erzurum Türkiye illeri sıralamasında yaşlı nüfus büyüklüğü bazında 37'inci oldu. Yaşlı nüfusun en yüksek olduğu 40 il; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Balıkesir, Mersin, Manisa, Samsun, Aydın, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Hatay, Denizli, Gaziantep, Ordu, Eskişehir, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Tokat, Malatya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Şanlıurfa, Sivas, Çorum, Zonguldak, Kütahya, Giresun, Kastamonu, Erzurum, Edirne, Elazığ, Isparta olarak açıklandı.

Erzurum Yaşlı Nüfus Oranında 55'inci

Erzurum toplam nüfus içinde yaşlı sayısı oranı yüksekliği kaydında 55'inci sırada yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 55 il; Sinop, Kastamonu, Artvin, Çankırı, Giresun, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Edirne, Tunceli, Amasya, Bartın, Ordu, Kırklareli, Tokat, Karabük, Bolu, Yozgat, Gümüşhane, Aydın, Kütahya, Ardahan, Zonguldak, Isparta, Rize, Sivas, Trabzon, Muğla, Erzincan, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yalova, Samsun, Nevşehir, Bilecik, Eskişehir, İzmir, Manisa, Bayburt, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Malatya, Niğde, Düzce, Elazığ, Sakarya, Konya, Mersin, Bursa, Aksaray, Kayseri, Erzurum olarak bildirildi.

İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 22,5 arttı.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda yüzde 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında yüzde 8,2 iken, 2020 yılında yüzde 9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus Projeksiyonu

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11,0, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı Nüfusun Yüzde 63,8'inin 65-74 Yaş Grubunda Yer Aldığı Görüldü

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı nüfusun yüzde 61,3'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 30,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,0'ının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2020 yılında yüzde 63,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı Değişti

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.

Türkiye Nüfusunun Ortanca Yaşı Yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 oldu. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32,1, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

Yaşlı Bağımlılık Oranı

Yaşlı bağımlılık oranı 2020 yılında yüzde 14,1 oldu. Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2015 yılında yüzde 12,2 iken bu oran 2020 yılında yüzde 14,1'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında yüzde 16,4, 2030 yılında yüzde 19,6, 2040 yılında yüzde 25,3, 2060 yılında yüzde 37,5 ve 2080 yılında yüzde 43,6 olacağı öngörüldü.

Türkiye 66. Sırada

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı. Nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9,5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 33,5 ile Monako, yüzde 28,5 ile Japonya ve yüzde 22,9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Ortalama Ömür

Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 18,0 yıl oldu. Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,0 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 16,3 yıl, kadınlar için 19,6 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 11,0 yıl iken 85 yaşında 6,0 yıl oldu.

Yaklaşık Her 4 Haneden Birinde En Az Bir Yaşlı Fert Bulunduğu Görüldü

Türkiye'de 2020 yılında toplam 24 milyon 604 bin 86 haneden 5 milyon 903 bin 324'ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 24,0'ında en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

Türkiye'de 1 milyon 478 bin 346 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü. En az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 903 bin 324 hanenin 1 milyon 478 bin 346'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin yüzde 75,3'ünü yaşlı kadınlar, yüzde 24,7'sini ise yaşlı erkekler oluşturdu.

İller

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Kastamonu, yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,6 ile Hakkari, yüzde 4,0 ile Şanlıurfa izledi.

Yaşlı nüfus oranı il düzeyinde yıllara göre incelendiğinde, toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sayısı 2015 yılında 6 iken, 2020 yılında 18 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının 2025 yılında 33'e çıkacağı tahmin edildi.

Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının yıllara göre en düşük olduğu illerin, genç nüfus yapısına sahip olan Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkari olduğu görüldü.

100 Yaş Üstündeki Kişi Sayısı

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2020 yılında 5 bin 780 oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 800 kişi ile İstanbul, 267 kişi ile Ankara ve 262 kişi ile İzmir iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Ardahan oldu.

Eğitimli Yaşlı Nüfus Oranı Arttı

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2015 yılında yüzde 21,9 iken 2019 yılında yüzde 16,9'a düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2019 yılında yaşlı erkeklerin oranından 4,8 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 26,0 iken yaşlı erkeklerin oranı yüzde 5,4 oldu.

Eğitim Durumuna Göre Yaşlılar

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı nüfusun yüzde 43,0'ı ilkokul mezunu, yüzde 5,2'si ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 5,6'sı lise veya dengi okul mezunu, yüzde 5,4'ü yükseköğretim mezunu iken 2019 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 45,5'e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 7,3'e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 7,5'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 7,0'a yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Eşi Ölen Yaşlılar

Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katı oldu

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2020 yılında yüzde 1,2'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 3,4'ünün boşanmış, yüzde 11,6'sının eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,6'sının hiç evlenmemiş, yüzde 45,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 3,8'inin boşanmış, yüzde 47,7'sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

Yaşlı Nüfus Yoksulluk Oranı

Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı yüzde 14,2 oldu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2015 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,9 iken 2019 yılında yüzde 21,3 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2015 yılında yüzde 18,3 iken 2019 yılında yüzde 14,2 oldu.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2015 yılında yüzde 17,8 iken 2019 yılında yüzde 12,1 oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2015 yılında yüzde 18,6 iken 2019 yılında yüzde 15,9 oldu.

İşgücüne Katılım Oranı

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 12,0 oldu.

İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı 2015 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 51,3 iken 2019 yılında yüzde 53,0'a yükseldi. Bu oran yaşlı nüfus için 2015 yılında yüzde 11,9 iken 2019 yılında yüzde 12,0 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta 2019 yılında yüzde 20,1 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,6 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2015 yılında yüzde 2,5 iken 2019 yılında yüzde 3,1 olduğu görüldü.

Sektörel Dağılım

Çalışan yaşlı nüfusun yüzde 64,7'si tarım sektöründe yer aldı. İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2019 yılında yaşlı nüfusun yüzde 64,7'sinin tarım, yüzde 28,1'inin hizmetler, yüzde 5,3'ünün sanayi, yüzde 1,9'unun ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.

Yaşlı Nüfusun Obezite Oranı Arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2010 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusta obezite oranı yüzde 22,9 iken bu oran 2019 yılında yüzde 29,0 oldu. Yaşlı nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde 2010 yılında yüzde 15,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 19,9, yaşlı kadınlarda 2010 yılında yüzde 30,5 iken 2019 yılında yüzde 36,2 oldu.

Diğer taraftan, 2010 yılında yaşlı nüfusta normal kilolu olanların oranı yüzde 36,6 iken bu oran 2019 yılında yüzde 30,3 oldu. Normal kilolu yaşlı nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde 2010 yılında yüzde 40,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 34,9, yaşlı kadınlarda 2010 yılında yüzde 33,0 iken 2019 yılında yüzde 26,7 oldu.

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında yaşlı nüfus içinde banyo yapma/duş almada zorluk yaşayanların oranı yüzde 19,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 22,1 oldu. Banyo yapma/duş almada zorluk yaşayan yaşlı nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde 2014 yılında yüzde 11,9 iken bu oran 2019 yılında yüzde 14,5, yaşlı kadınlarda 2014 yılında yüzde 24,6 iken 2019 yılında yüzde 28,0 oldu.

Diğer taraftan, 2014 yılında yaşlı nüfus içinde yatağa girme/kalkma veya sandalyeye oturma/kalkmada zorluk yaşayanların oranı yüzde 19,0 iken bu oran 2019 yılında yüzde 20,6 oldu. Yatağa girme/kalkma veya sandalyeye oturma/kalkmada zorluk yaşayan yaşlı nüfusun oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde 2014 yılında yüzde 13,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 14,0, yaşlı kadınlarda 2014 yılında yüzde 23,4 iken 2019 yılında yüzde 25,9 oldu.

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında yaşlı nüfus içinde her gün tütün mamulü kullananların oranı yüzde 9,3 iken bu oran 2019 yılında yüzde 10,5 oldu. Her gün tütün mamulü kullanan yaşlı nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde 2014 yılında yüzde 17,6 iken bu oran 2019 yılında yüzde 17,7, yaşlı kadınlarda 2014 yılında yüzde 3,0 iken 2019 yılında yüzde 4,9 oldu.

Diğer taraftan, 2014 yılında yaşlı nüfus içinde hiç tütün mamulü kullanmamış olanların oranı yüzde 58,5 iken bu oran 2019 yılında yüzde 59,4 oldu. Hiç tütün mamulü kullanmamış yaşlı nüfusun oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde 2014 yılında yüzde 23,7 iken bu oran 2019 yılında yüzde 26,6, yaşlı kadınlarda 2014 yılında yüzde 85,3 iken 2019 yılında yüzde 85,2 oldu.

Hastalıklar

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2019 yılında ölen yaşlıların yüzde 41,5'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada ise yüzde 5,3 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 20,0 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 10,7 oldu.

Alzheimer Hastalığından Ölen Yaşlıların Oranı Arttı

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2015 yılında 12 bin 59 iken 2019 yılında 13 bin 498'e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2015 yılında yüzde 4,3 iken bu oran 2019 yılında da değişmedi.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde azalış, kadınlarda artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2015 yılında erkeklerde yüzde 3,4, kadınlarda yüzde 5,2 iken bu oranlar 2019 yılında erkeklerde yüzde 3,2'ye düşerken, kadınlarda yüzde 5,4'e yükseldi.

Mutlu Olduğunu Beyan Eden Yaşlı Bireylerin Oranı Yüzde 57,7 Oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2020 yılında yüzde 48,2 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 57,7 oldu. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2020 yılında erkeklerin yüzde 56,1'i, kadınların ise yüzde 59,0'ı mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşlı Bireylerin Mutluluk Kaynağı Yüzde 66,9 İle Aileleri Oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 66,8 ile aileleri, yüzde 16,5 ile çocukları, yüzde 7,3 ile torunları, yüzde 4,7 ile eşleri, iken 2020 yılında yüzde 66,9 ile aileleri, yüzde 16,9 ile çocukları, yüzde 6,8 ile torunları ve yüzde 5,4 ile eşleri oldu.

İnternet Kullanan Yaşlı Bireylerin Oranı 5 Kat Arttı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2015 yılında yüzde 5,6 iken bu oran 2020 yılında yüzde 27,1'e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2020 yılında yüzde 34,9 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 20,4 oldu.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum