Vali Memiş: "10 Ocak Gazeteciler ve Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun"

Vali Memiş, 10 Ocak Gazeteciler ve Mülki İdare Amirleri Günü'nü kutladı.

Vali Memiş: "10 Ocak Gazeteciler ve Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun"
09 Ocak 2023 - 16:44
 Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Gazeteciler ve Mülki İdare Amirleri Günü'nü kutladı.
Memiş, yayımladığı kutlama mesajında şunları belirtti:

"Emek, gayret ve sorumluluk gerektiren bir mesleğin mensuplarısınız. Gazetecilik aynı zamanda, Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından birisi, halkımızın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Mesleğiniz, toplumun farklı kesimlerini doğrudan ilgilendiren bilginin, giderek önem kazandığı günümüzde gelişen teknoloji imkanlarıyla birlikte öne çıkmış, birtakım sorumlulukları da yüklenmiştir.  
 
  Toplumun bireyi olan insan, daima çevresinde olup, bitenleri öğrenmek, yaşadıklarını başkalarına duyurmak, bunlar üzerinde düşünmek ve düşündüklerini de çevresine iletmek ihtiyacını duymuştur. İşte bu ihtiyaç, yani öğrenme merakı, haberleşme eylemini ortaya çıkarmıştır. Yazının icadından sonra haberleşme eylemi birçok aşama geçirmiş, gazetecilik mesleği ve genel adıyla da basını oluşturmuştur. Basın, anayasamızda yer alan halkın haber alma hürriyetinin de teminatı konumundadır.
 
  Türkiye’de gazeteciliğin tarihi, Cumhuriyet öncesine Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar uzanmaktadır. Basın hayatı, İstanbul ve İzmir'de yabancı gazetelerin, ardından resmi olarak 1831 yılında yayınlanan Takvim-i Vekayi ile başlamıştır.  1860 yılında basılan ilk özel gazete olan, Agâh Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesi ile Türkiye’de basın alanında gelişmeler yaşanmış, 1867’de Erzurum’da yayınlanan Envar-ı Şarkiyye, Anadolu’da yayınlanan ilk Türkçe gazete unvanını elde etmiştir. Bu gazete kentimizin bir basın merkezi olması hususunda önemli bir mihenk taşıdır. Milli Mücadele’ye omuz veren Albayrak Gazetesi, geçmişten günümüze yaklaşık 200 gazetenin yayınlandığı Erzurum, bu gün de hem yerel hem de yaygın basın kuruluşlarının temsilcilikleriyle önemli bir bölge merkezi konumundadır.  
 
  İnternetin hayatın vazgeçilmezi haline gelmesi ile birlikte gazeteciliğin üretim ve yayın şekli de değişim göstermektedir. Halen geleneksel medya olarak adlandırılan basılı medya yayın hayatını sürdürürken gerek artan maliyetler gerekse de internetin yaygınlığı nedeniyle, yaşanan tiraj kayıpları, basılı gazeteciliği internet gazeteciliğine taşımaktadır. Gazete basımını durdurup, tamamen internet yayınına geçen kuruluşların sayısı giderek artmaktadır. Öte yandan arşivin tamamen sanal bir bilgi deposuna bırakılması ile basılı materyallerin somut varlığının önemi tıpkı kitaplar gibi gazeteler için de tartışma konusudur. Ancak, önümüzdeki süreç, dijital gazeteciliğin daha da yükseleceğini göstermektedir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine uzun süredir, meslek örgütlerinin de üzerinde durduğu internet gazeteciliği, çıkarılan yasalarla düzenlemeye tabi tutulmuştur. 
 
  Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu aydınlatırken, diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini icra etmektedirler.                                                                           
  Unutulmamalıdır ki basın ne kadar gelişmişse demokraside o kadar gelişmiştir. Bu anlamda basınımız, kamuoyunun adeta gözü, dili, kulağı ve sesidir. Gazeteciler, ilimiz ve ülkemiz genelinde büyük bir özveriyle, bazı bölgelerde ise her türlü tehlikeyi göze alarak, birer fedakârlık abidesi gibi canları pahasına görevlerini yapmaktadırlar. Ülkemiz ve ilimizin sorunlarının kamuoyuna aktarılmasının yanı sıra çözüm önerileriyle de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşlerinin çalışmalarımıza sağladığı faydalar yadsınamaz.                                                                                              
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Basın, milletin müşterek sesidir” veciz sözüyle basının ne büyük bir değer taşıdığını vurgulamaktadır. Tüm basın mensuplarımızın, bu yüksek anlayışla görev yaptıklarına inanıyorum. 
 
 Bilindiği üzere, basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun kabul edildiği 10 Ocak 1961 tarihi, ülkemizde her yıl “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanılmaktadır. Gazetecilerimizin, bu anlamlı günlerini en içten duygularla kutluyor, aileleri ile birlikten sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum."

İdareciler Günü

"Mülki İdare Amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet şiarıyla,  aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır ve nazır bulunan devletimiz adına, bu kutlu görevi hizmet aşkıyla ifa etmekten büyük gurur ve mutluluk duymaktayım. 
  
 Mülki İdare Amirliği, ülkemizde devlet ve vatandaş ilişkilerinde elçi görevi üstlenmektedirler. 10 Ocak 1971 tarihinde Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından, 1978 yılı Genel Kurulu’nda bu gün  “10 Ocak İdareciler Günü’’ olarak ilan edilmiştir. 10 Ocak aynı zamanda yüce milletimize daha iyi nasıl hizmet sunulabileceğinin idarecilerimiz tarafından istişare edilmesine imkân veren bir gündür.
 
  “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini yüce milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, devletimizin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.’’ veciz sözlerinde ifade ettiği gibi her şey kanun yapmaktan ibaret değil, bu kanunları tatbik etmek de önemlidir. Bu nedenle, icra faaliyetleri bakımından yönetici konumunda olan bütün arkadaşlarımızın çalışmaları her türlü takdire şayandır.
 
  İdareciler, devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında; şefkatini de temsil eder, devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirir. Mülki idare amirleri görev belgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Devlet Büyüklerimizi, Egemenliğimizin Timsali Şanlı Bayrağımızı, Kadim Türk Tarihini, Milli Değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları aziz halkımıza, davranış ve söylemleriyle cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duygularını daima yaşatmaktadır.  
 
  İdarecilerimiz, temsil ettikleri resmî kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, çözüm üretmekte, halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadırlar. Aynı zamanda ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar. Efendilik değil, hizmetkarlık yapmak için çıktığımız bu yolda, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet idealini de özümseyen idarecilerimiz, dün, bugün ve gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla vazifelerini ifa edeceklerdir. 
 
  Ülkemizin her köşesinde görev yapan mülki idarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan tüm idarecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Görev yapmaktan gurur duyduğum buram buram tarih kokan ve aynı zamanda kış turizmimiz için büyük faydalar sağlayan bu kadim şehrin halkına da en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum